Leiden Leadership Blog

Onderzoek met impact? Uitdagingen in het terugkoppelen van onderzoek naar de praktijk

Onderzoek met impact? Uitdagingen in het terugkoppelen van onderzoek naar de praktijk

Samenwerking tussen wetenschap en praktijk is dé manier om ervoor te zorgen dat onderzoek niet alleen maatschappelijk relevant is, maar ook daadwerkelijk impact heeft. De maatschappelijke waarde van wetenschappelijke kennis wordt vergroot als het direct wordt toegepast in de praktijk.

Deze praktische toepassing blijkt echter vaak een struikelblok in de samenwerking tussen professionals en onderzoekers. In dit blog belichten we enkele moeilijkheden die wetenschappers van het Leiden Leadership Centre tegenkomen in het terugkoppelen van onderzoeksresultaten naar de dagelijkse werkpraktijk.

Binnen het onderzoeksprogramma ‘Verder met Publiek Leiderschap’ werkt het Leiden Leadership Centre samen met verschillende publieke organisaties om leiderschap te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Deze samenwerking heeft een aantal belangrijke inzichten gegeven in hoe onderzoeksresultaten naar de praktijk teruggekoppeld kunnen worden.

Obstakels in de toepasbaarheid van wetenschappelijk onderzoek
De implementatie van onderzoek binnen een organisatie is geen gemakkelijke opdracht. Wetenschappelijk onderzoek heeft immers de neiging abstract te zijn, terwijl organisaties behoefte hebben aan concrete aanknopingspunten om hun werkprocessen te verbeteren. Daarbij komt dat de publieke sector wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan subdomeinen – variërend van beleid, bedrijfsvoering, uitvoering en toezicht. Ook al is de maatschappelijke opgave een gemene deler, de specifieke organisatiecontext is wijd uiteenlopend. Hierdoor wordt wetenschappelijk onderzoek te generalistisch gevonden om toe te passen of te specifiek en daarmee irrelevant voor een afwijkende organisatiecontext.

De vertaalslag: Een rol voor onderzoekers én partnerorganisaties
Met de afronding van een onderzoek begint de vertaalslag – hoe vinden de wetenschappelijke inzichten hun weg naar de professionals op de werkvloer? Cruciaal hiervoor is dat onderzoekers en professionals in nauw contact met elkaar staan. Voor de opdracht in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Verder met Publiek Leiderschap’ is een speciale leergroep opgericht die zich bezighoudt met leiderschapsontwikkeling in de praktijk. In deze leergroep komen vertegenwoordigers van de partnerorganisaties en de wetenschappers van het onderzoeksprogramma samen om strategieën te bespreken, inzichten terug te koppelen en de uitdagingen die daarbij komen kijken onder de loep te nemen.

Uitdagingen bij terugkoppeling van inzichten
In de leergroep rondom leiderschapsontwikkeling gaan onderzoekers in gesprek met afgevaardigden van de verschillende betrokken partnerorganisaties. Uit deze gesprekken komt naar voren dat organisaties bij het implementeren van wetenschappelijke kennis veelal op zoek zijn naar een directe aanleiding om dat te doen. Daarbij heerst nog regelmatig het idee dat inzichten nieuw of prikkelend moeten zijn om deze nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Het uitbreiden van kennis of het verhogen van bewustzijn worden niet ervaren als een doel op zich. Wetenschappelijk onderzoek is echter niet altijd, per definitie, vernieuwend. Dat neemt niet weg dat het minder relevant is. Het doel van een onderzoeksproject is om organisaties een spiegel voor te houden om de realiteit onder ogen te zien. Waar organisaties juist de neiging hebben alsmaar vooruit te willen denken, dwingt de wetenschap ons soms een stap terug te nemen.

Meer weten?
Wil je meer weten over het onderzoek van het Leiden Leadership Centre of over de samenwerkingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op via llc@fgga.leidenuniv.nl.


0 Comments

Related