Leiden Leadership Blog

Beter publiek leiderschap door samenwerking praktijk en wetenschap

Beter publiek leiderschap door samenwerking praktijk en wetenschap

Welkom bij het Leiden Leadership Blog. In dit blog vertellen we waar de mensen van het Leiden Leadership Centre mee bezig zijn en maken we de maatschappelijke relevantie van publiek leiderschap zichtbaar. Het blog wordt door verschillende medewerkers binnen de organisatie geschreven.

Algemeen leeft het beeld dat academici en ambtenaren in verschillende werelden leven, die elkaar zelden kruisen en waar een andere taal gesproken wordt. Van daaruit is het logisch dat ze elkaar niet begrijpen en dat samenwerking tussen wetenschap en praktijk bijzonder moeilijk is.

Om publiek leiderschap te verbeteren is een ontmoeting tussen wetenschap en praktijk van groot belang. Publieke organisaties hebben in toenemende mate te maken met complexe uitdagingen. Vraagstukken zoals klimaatverandering, ongelijkheid in de samenleving en de gevolgen van de coronacrisis vragen veel van publieke professionals. Steeds vaker moeten zij over de grenzen van hun eigen organisatie en professie werken, wordt van hen verwacht dat ze zowel efficiënt zijn als maatwerk bieden en werken ze in een veld waar belangentegenstellingen steeds groter lijken te worden. De rol van publiek leiderschap is daardoor veranderd en relevanter geworden.

Leiderschapsonderzoek
Zowel de wetenschap als de praktijk onderzoeken en dragen bij aan de ontwikkeling van deze rol en de bijzonderheden van publiek leiderschap. We zien echter dat niet alle wetenschappelijke studies praktisch relevant zijn, dan wel hun weg naar de praktijk vinden. Dat heeft verschillende oorzaken. Soms is wetenschappelijk onderzoek simpelweg niet toegankelijk voor de praktijk omdat het verscholen zit achter de betaalmuur van de uitgever. Maar ook onderzoek dat open access is wordt niet altijd gevonden of gebruikt. Dat komt enerzijds omdat er zoveel gepubliceerd wordt dat het moeilijk is (voor wetenschap én de praktijk) om up-to-date te blijven. Anderzijds speelt mee dat de praktische implicatie van onderzoek niet altijd duidelijk wordt uitgelicht en wetenschappelijk werk niet altijd uitnodigt tot verder lezen.

‘Het is van groot belang dat wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten en versterken’

Bovenstaande mogen wetenschappers zich aanrekenen. Het leidt er ook toe dat niet al het materiaal waar professionals mee werken wetenschappelijk onderbouwd is. Populaire management- en leiderschapsboeken zijn vaak gebaseerd op de ervaringen of ideeën van één of enkele (bekende personen). En waar dit soort boeken kunnen helpen om te inspireren of ideeën op te doen, zullen boeken met titels à la “10 essentiële lessen over leiderschap” zelden hun one-size-fits-all karakter kunnen waarmaken. Het is daarom van groot belang dat wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten en versterken. Maar hoe doen we dat?

Publiek leiderschap ontwikkelen
Wij dagen wetenschappers én professionals uit om samen praktisch relevant wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, om daarmee evidence-based leiderschap te ontwikkelen. Dat begint simpelweg bij ontmoeting. Door de brug te slaan tussen wetenschap en praktijk, en verschillende mensen en perspectieven bij elkaar te brengen, vindt hoogstaand leiderschapsonderzoek een weg naar het publieke debat. Door vragen te stellen en samen te discussiëren kan de praktijk ontdekken dat leiderschapsonderzoek praktisch relevant is en veel waarde kan toevoegen aan de dagelijkse organisatiepraktijk en daarmee aan het publieke belang. Wetenschappers op hun beurt kunnen zo leren welke vragen daadwerkelijk leven in de praktijk en hoe hun onderzoek kan bijdragen aan het beantwoorden daarvan. Alleen zo zal wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan het ontwikkelen van het publieke leiderschap van vandaag en morgen.

Dit artikel verscheen eerder op de site van Platform O

0 Comments

Related